Училище

В самото подножие на Стара планина, върху висока котловина е разположено с. Антон – село, богато на древна и съвременна история. Така не случайно през 1885г. се открива първото начално училище, носещо името на светите братя Кирил и Методий.  От учебната 1956 г. училището става осмокласно. Днес в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” има 7 паралелки и 57 ученика. В двора му расте единствената по рода си секвоя Гигантея донесена от Америка, от министъра на земеделието Р. Маджаров през 1934г., която и до днес краси училището. За тези, изпълнени с богата история 135 години нашето училище е дало добро образование и подготовка на над 4000 възпитаници, работили са над 220 учители. Днес училището ни  е модерно, конкурентноспособно и привлекателно. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик. В училището работят висококвалифицирани и отдадени на работата си педагогически специалисти. Сред възпитаниците през годините има много инженери , лекари, професор, дипломати, журналисти, историци, учители и преуспели в други достойни професии хора. И днес в него се обучават много талантливи и изявени в различни сфери ученици.

                     

Училището разполага с:
  • Модерен компютърен  кабинет с мултимедия и интерактивен дисплей
  • богата библиотека
  • физкултурен  салон
  • фитнес  уреди
  • медицински   кабинет
  • просторен   двор за игри и градински шах
  • столова

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре