Седмично разписание на учебните часове за 2022/2023г- I срок

 

График за ЦДО и Занимания по интереси за учебната 2022/2023г.

 

График за консултациите на учителите- I срок на учебната 2022/2023г.

 

График за дежурствата на педагогическия персонал 2022/ 2023г.