Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I – XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г. VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

отвърдени от МОН ваканции, при които няма да се включи промяна, ако няма извънредно положение в България или чрез грипна ваканция , са:

 • Есенна ваканция– 29 октомври- 1 ноември 2022г вкл.
 • Коледна ваканция– 24 декември- 2 януари 2023г вкл.
 • Междусрочна ваканция– 1 февруари- 5 февруари 2023г вкл.
 • Пролетна ваканция- 8 април-17 април 2023г вкл. (За учениците от I – VII клас)
 • Начало на втори учебен срок– 06.02.2023 г

Неучебни дни през учебната 2022/2023 година

 • 19.05.2023г– ДЗИ по БЕЛ (12 клас)
 • 23.05.2023г– втори ДЗИ (12 клас)
 • 25.05.2023г.- неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 13.06.2023г– НВО по БЕЛ (7  и 10 клас)
 • 16.06.2023г- НВО по математика (7 и 10 клас)

Край на учебната 2022/2023 г.

 • 31.05.2023 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2023 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2023 г. – VII клас (18 учебни седмици)