Училищни Ваканции За Учебната 2022/2023 Година

Официално потвърдени от МОН ваканции, при които няма да се включи промяна, ако няма извънредно положение в България или чрез грипна ваканция , са:

 • Есенна ваканция– 29 октомври- 1 ноември 2022г вкл.
 • Коледна ваканция– 24 декември- 2 януари 2023г вкл.
 • Междусрочна ваканция– 1 февруари- 5 февруари 2023г вкл.
 • Пролетна ваканция- 8 април-17 април 2023г вкл. (За учениците от I – VII клас)
 • Начало на втори учебен срок– 06.02.2023 г

Неучебни дни през учебната 2022/2023 година

 • 19.05.2023г– ДЗИ по БЕЛ (12 клас)
 • 23.05.2023г– втори ДЗИ (12 клас)
 • 25.05.2023г.- неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 13.06.2023г– НВО по БЕЛ (7  и 10 клас)
 • 16.06.2023г- НВО по математика (7 и 10 клас)

Край на учебната 2022/2023 г.

 • 31.05.2023 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2023 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2023 г. – VII клас (18 учебни седмици)