Запечатани мигиве от посещение на българска делегация с представител и от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Антон, в унгарското училище „Атила Йозеф“ и от красивите дунавски градове Будапеща и Виена.

Международен ден на готвача- 20.10.2018г. Участие на Драгомира Стоянова от 4 клас по проект „По-здрави деца“

 

Успешно представяне на Тихомир Гърменлиев в Областен кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2018-2019 година, което се проведе в РУО-София на 19.10.2018г.

Зелено училище – април 2018г. , гр. Хисар