Николета Негойкова –  учител начален етап

Таня Бечева– учител начален етап

Боряна Каменова – учител начален етап

Петя Вълкова – учител начален етап

Христина  Генова – ст. учител прогимназиален етап

Елица Димитрова – ст. учител прогимназиален етап

Павлина Петрова –  ст. учител прогимназиален етап

Нели Георова – учител по английски език

Вера Бойчева – учител по БЕЛ

Олга Стефанова –  учител ЦДО /възпитател/

Елвира Раева – учител ЦДО /възпитател/

Ецо Ецов – ст. учител

Цонка Гешева-ст. учител прогимназиален етап