ЗАПОВЕД РД-01-435/09.09.2022г. (План за справяне с пандемията от COVID-19)