Лиляна  Велкова – ст. учител начален етап

Лена  Никилова – ст. учител начален етап

Боряна Каменова – учител начален етап

Светла  Ранчева – ст. учител начален етап

Димитър  Велин – ст. учител прогимназиален етап

Генка  Бързакова – ст. учител прогимназиален етап

Петя  Александрова – ст. учител прогимназиален етап

Христина  Генова – ст. учител прогимназиален етап

Елица Димитрова – ст. учител прогимназиален етап

Ецо Ецов – ст. учител

Иванина Коцева – учител по английски език

Теодора  Иванова – учител ЦДО /възпитател/

Донка  Мардиросян – учител ЦДО /възпитател/