Лиляна  Велкова – ст. учител начален етап

Светла  Ранчева – ст. учител начален етап

Боряна Каменова – учител начален етап

Петя Вълкова – учител начален етап

Петя  Александрова – ст. учител прогимназиален етап

Христина  Генова – ст. учител прогимназиален етап

Елица Димитрова – ст. учител прогимназиален етап

Павлина Петрова –  ст. учител прогимназиален етап

Маргарита Колева – ст. учител прогимназиален етап

Иванина Коцева – учител по английски език

Пламена Павлова – учител по БЕЛ

Теодора  Иванова – учител ЦДО /възпитател/

Олга Константинова –  учител ЦДО /възпитател/

Елвира Георгиева – учител ЦДО /възпитател/

Ецо Ецов – ст. учител