Лиляна Костадинова Велкова – ст.учител начален етап

Боряна Каменова – учител начален етап

Светла Николова Ранчева – ст. учител начален етап

Димитър Добрев Велин – ст.учител прогимназиален етап

Красимира Тодорова Христовска – Роропулос – учител прогимн.етап

Генка Иванова Бързакова – ст. учител прогимназиален етап

Петя Левкова Александрова – ст. учител прогимназиален етап

Христина Лукова Генова – ст. учител прогимназиален етап

Елица Иванова Димитрова – ст. учител прогимназиален етап

Ецо Ецов – ст. учител

Теодора Пенчева Иванова – учител ЦДО /възпитател/

Донка Иванова Мардиросян – учител ЦДО /възпитател/