27.10.2018г. , 16:30ч.- Празник на плодородието – НЧ „Христо Ботев“- с. Антон

01.11.2018г. – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ