ДЗИ и НВО през учебната 2023/2024 година

Държавни зрелостни изпити/ЗДИППК след XII клас:

  • ДЗИ по БЕЛ (български език и литература): 17 май 2024 г.
  • Втори (избираем) ДЗИ или ДЗИ за професионална квалификация: 20 май 2024 г.

Заповед на МОН за провеждане на НВО (национално външно оценяване) след 4, 7 и 10 клас и график на дейностите за организация, провеждане и оценяването на изпитите от НВО:

IV клас:

  • НВО по БЕЛ: 27 май 2024 г.
  • НВО по математика: 27 май 2024 г.

VII клас:

  • НВО по БЕЛ: 19 юни 2024 г.
  • НВО по математика: 21 юни 2024 г.
  • Чужд език (по желание на ученика) 20 юни 2024 г.

 Заповед РД09-2050/ 28.08.2023 г. – организиране и провеждане на НВО на учениците в IV, VII и X клас за учебната 2023/2024 година