График за ЦДО и Занимания по интереси за учебната 2023/2024г.

График за консултациите на учителите- I срок